As the admin of this web site namely working, Hollister Outlet well, www.erasteel.co.uk Today YouTube movie tutorials quality namely more improved and enhanced, Ralph Lauren Outlet find michael kors factory outlet On every weekend, Cheap Michael Kors Purses I am sure this post has touched always the internet users, Michael Kors Factory Outlet sale babyliss pro perfect curl Please multiplication more video clips associated apt cooking whether you have, www.somnomed.co.ukand that namely also happening with this chip of writing which I am reading by this space.
SKIIA - Vzdelávanie
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

SKIIA

Font Size

+
Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Pripravované vzdelávacie akcie Napísal: Team SKIIA 3431
Dokumenty na stiahnutie Napísal: Team SKIIA 8531
Firemné vzdelávanie – školenia na kľúč Napísal: Team SKIIA 6110

Podkategórie

 • Program vzdelávania 2012

  Výbor pre vzdelávanie Rady Slovenského inštitútu interných audítorov pre Vás pripravil program vzdelávacích aktivít na rok 2012.
  Do ponuky Vám clenovia výboru zaradili odborné semináre a školenia, ktoré sa budú realizovat prostredníctvom lektorského zboru SKIIA a našich partnerských organizácií.
  Medzi ponúkanými vzdelávacími aktivitami nájdete aj kurzy, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Niektoré z týchto kurzov sú vhodné aj ako rekvalifikacné kurzy pre tých, ktorých oslovila profesia audítora a kontrolóra a majú záujem alebo možnost v tejto oblasti pôsobit. Po úspešnom absolvovaním takéhoto kurzu bude úcastník vlastníkom Osvedcenia o nadobudnutom vzdelaní s celoštátnou platnostou.
  Držitelov medzinárodných certifikátov CIA, CGAP, CCSA a CFSA poteší, že ponúkané vzdelávacie aktivity podporujú program Kontinuálneho profesijného rozvoja – CPE.
  Zároven by sme chceli Vašu pozornost upriamit na ponúkaný program praktickej prípravy audítorov na medzinárodnú certifikáciu CIA, ktorá je jedinou celosvetovo uznávanou certifikáciou interných audítorov a je považovaný za štandard, ktorým ich držitelia demonštrujú svoju kompetentnost a profesionalitu. Uvedený vzdelávací program je spracovaný na základe dokumentu CIA Learning System našej materskej organizácie IIA Global.

  Použité skratky a symboly
  ERM Enterprise Risk Management
  COSO Committee of Sponsoring Organizations
  CIA Certified internal Auditor
  CCSA Titul The Certification in Control Self-Assessment
  CFCA Titul The Certified Financial Services Auditor
  CGAP Titul The Certified Government Auditing Professional
  CPE Kontinuálny profesijný rozvoj
  IIA The Institute of Internal Auditors
  QAR Quality assessment review
 • Aktivity

Newsletter

Dostávajte aktuálne informácie o najnovších udalostiach:

Spojte sa s nami